Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3139/UBND-VXNV   Ngày ky´: 03/09/2020  
  Trích yếu: V/v báo cáo Danh sách Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3139_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến