Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 634/UBND-VXNV   Ngày ky´: 20/02/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai kinh phí ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
DT2103-1644942895446-66831064.pdf
DT2103-1644942895489-26669341.pdf
DT2103-1644942895536-44336261.pdf
DT2103-1644942794367-74144471_nguyendinhtuan-16-02-2022_10h50p00.docx
DT2103-1644942794367-74144471_nguyendinhtuan-16-02-2022_10h50p00_converted(20.02.2022_15h13p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh