Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 52/KH-UBND   Ngày ky´: 09/01/2020  
  Trích yếu: V/v ứng dụng hạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
KHUB 52_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung