Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2244/KH-UBND   Ngày ky´: 26/05/2022  
  Trích yếu: V/v Tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT7212-1653468253791-90630295.docx
DT7212-1653468253791-90630295(26.05.2022_07h32p08)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến