Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 74/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 14/12/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy định một số nội dung về phân cấp, quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT19600-1670828202198-41339646.doc
DT19600-1670828202198-41339646_converted(14.12.2022_10h32p46)_signed.pdf
PHU LUC KEM THEO QD 74.2022.zip
Người cập nhật: Phạm Đức Nam