Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 771/QĐ-UBND   Ngày ky´: 24/06/2022  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT9551-1655951803125-90670693.doc
DT9551-1655951803125-90670693_converted(24.06.2022_14h24p17)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn