Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 978/UBND-VXNV   Ngày ky´: 17/03/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ trong thời gian tới  
Tệp đính kèm:
DT3714-1678869163199-15811132.doc
DT3714-1678869163199-15811132_converted(17.03.2023_10h30p56)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc