Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3458/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 15/09/2020  
  Trích yếu: V.v tham mưu triển khai thực hiện Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVVP3458_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như ý