Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1984/UBND-KTTH   Ngày ky´: 11/05/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội  
Tệp đính kèm:
DT6861-1652172646884-00969023_nguyenthithanhbinh-10-05-2022_21h36p37.doc
DT6861-1652172646884-00969023_nguyenthithanhbinh-10-05-2022_21h36p37_converted(11.05.2022_19h37p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa