Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3284/UBND-VXNV   Ngày ky´: 27/07/2022  
  Trích yếu: V/v quyết liệt triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT11440-1658820335716-40127067.docx
DT11440-1658820335716-40127067(27.07.2022_09h09p17)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc