Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4599/UBND-KTTH   Ngày ky´: 23/10/2022  
  Trích yếu: Vv triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT16487-1666324697769-15151309_nguyenthithanhbinh-21-10-2022_17h39p21.docx
DT16487-1666324697769-15151309_nguyenthithanhbinh-21-10-2022_17h39p21(23.10.2022_22h20p24)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương