Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3180/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 26/08/2020  
  Trích yếu: V/v Phối hợp cung cấp thông tin về quy hoạch các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
CVVP3180_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào