Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2119/UBND-KTTH   Ngày ky´: 12/06/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai quy chế ứng phó sự cố có chất thải.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2119_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào