Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3/VPUB-LCT   Ngày ky´: 15/01/2022  
  Trích yếu: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 03/2022 (Từ ngày 17/01 đến ngày 21/01/2022)  
Tệp đính kèm:
DT823-1642146274509-07234328_nguyenthithanhbinh-14-01-2022_16h36p35.docx
DT823-1642146274509-07234328_nguyenthithanhbinh-14-01-2022_16h36p35(15.01.2022_17h16p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình