Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1/CT-UBND   Ngày ky´: 09/01/2023  
  Trích yếu: V/v Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023)  
Tệp đính kèm:
DT235-1672890510361-44926189_nguyendinhtuan-06-01-2023_08h45p06.doc
DT235-1672890510361-44926189_nguyendinhtuan-06-01-2023_08h45p06_converted(08.01.2023_19h17p09)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc