Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 41/VPUB-LCT   Ngày ky´: 12/10/2022  
  Trích yếu: V/v LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 41/2022 (Điều chỉnh) (Từ ngày 10/10 đến ngày 14/10/2022)  
Tệp đính kèm:
DT16018-1665568895620-31673196.docx
DT16018-1665568895620-31673196_converted(12.10.2022_19h38p40)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình