Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2417/QĐ-UBND   Ngày ky´: 28/12/2021  
  Trích yếu: V/v giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hoa (lần hai)  
Tệp đính kèm:
DT21706-1640676684058-13376487_vominhtam-28-12-2021_17h38p39.doc
DT21706-1640676684058-13376487_vominhtam-28-12-2021_17h38p39_converted(28.12.2021_20h43p42)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh