Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 79/TB-UBND   Ngày ky´: 07/09/2020  
  Trích yếu: V.v điều chỉnh Công điện 2835/CĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về phòng chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới.  
Tệp đính kèm:
TBUB79_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc