Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 377/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/10/2019  
  Trích yếu: V/v chuyển mục đích đất lâm nghiệp sang đất công trình năng lượng để thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 2, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn.  
Tệp đính kèm:
QDUB 377_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà