Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 267/BC-UBND   Ngày ky´: 31/08/2020  
  Trích yếu: V/v báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020  
Tệp đính kèm:
BCUB 267_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc