Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 145/BC-UBND   Ngày ky´: 25/05/2020  
  Trích yếu: V.v Báo cáo nhanh hàng tuần công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 17/5 đến ngày 23/5/2020.  
Tệp đính kèm:
BCUB145_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc