Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 65/TTr-UBND   Ngày ky´: 07/04/2021  
  Trích yếu: V/v Tờ trình xin ý kiến về Khung chi tiết nội dung Tài liệu giáo dục địa phương cấp Trung học cơ sở tỉnh Ninh Thuận trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018  
Tệp đính kèm:
04.06.2021-To-trinh-xin-y-kien-Thuong-truc-Tinh-uy_nguyendinhtuan-06-04-2021_10h42p58.doc
04.06.2021-To-trinh-xin-y-kien-Thuong-truc-Tinh-uy_nguyendinhtuan-06-04-2021_10h42p58(07.04.2021_14h34p59)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh