Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5361/UBND-VXNV   Ngày ky´: 07/12/2022  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 1477/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT18942-1669858115271-69416961_nguyendinhtuan-07-12-2022_11h32p02.doc
DT18942-1669858115271-69416961_nguyendinhtuan-07-12-2022_11h32p02_converted(07.12.2022_15h57p28)_signed.pdf
1477_QD-TTg_25112022_2-signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý