Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 654/QĐ-UBND   Ngày ky´: 01/06/2022  
  Trích yếu: Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Nghị định số 78/2002/NĐ/CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT8110-1653968118090-37729645.docx
DT8110-1653968118090-37729645_converted(01.06.2022_10h29p05)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến