Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1469/UBND-VXNV   Ngày ky´: 08/04/2022  
  Trích yếu: V/v có ý kiến đề xuất việc tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
DT5083-1649239637956-55764732.pdf
DT5083-1649239601252-36696628_nguyendinhtuan-07-04-2022_12h15p27.docx
DT5083-1649239601252-36696628_nguyendinhtuan-07-04-2022_12h15p27(08.04.2022_08h31p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh