Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 29/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 22/05/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định số lượng, quy trình xét chọn và hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT7560-1684312139058-91211493.docx
DT7560-1684312139058-91211493(22.05.2023_16h13p00)_signed.pdf
DT7560-1684312168335-23794687.doc(22.05.2023_16h19p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc