Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2085/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 12/06/2020  
  Trích yếu: V.v tham mưu, triển khai Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVVP2085_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến