Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1051/QĐ-UBND   Ngày ky´: 29/07/2022  
  Trích yếu: Về việc Ban hành khung giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT11718-1659016631870-09876658.docx
DT11718-1659016631870-09876658(29.07.2022_15h57p38)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín