Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 26/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/01/2023  
  Trích yếu: V/v Quyết định về việc điều chỉnh Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT241-1672888391427-07504435_vominhtam-06-01-2023_08h41p05.docx
DT241-1672888391427-07504435_vominhtam-06-01-2023_08h41p05_converted(08.01.2023_18h35p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Trọng Lâm