Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1895/UBND-VXNV   Ngày ky´: 15/05/2023  
  Trích yếu: V/v tăng cường công tác truyền thông chính sách  
Tệp đính kèm:
DT7110-1683768272435-13706546.doc
DT7110-1683768272435-13706546(15.05.2023_14h42p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc