Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 490/QĐ-UBND   Ngày ky´: 28/04/2022  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ninh Sơn giai đoạn 2021-2030  
Tệp đính kèm:
DT6017-1650879586342-77519659.doc
DT6017-1651052108972-08060248.pdf
DT6017-1650879586342-77519659(28.04.2022_10h23p23)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung