Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1799/UBND-KTTH   Ngày ky´: 28/04/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT6248-1651052007931-95524109.doc
DT6248-1651052007931-95524109_converted(28.04.2022_15h56p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam