Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 239/TB-VPUB   Ngày ky´: 08/08/2022  
  Trích yếu: Thông báo Ý kiến Kết luận của đồng chí Trần Quốc Nam – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận tại đợt tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022 (ông Đạo Văn Mười và bà Trần Thị Bích Thủy)  
Tệp đính kèm:
07c_Thongbao_KL_239_ngay_08082022.pdf
Người cập nhật: admin/gov/vn