Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2900/UBND-VXNV   Ngày ky´: 14/08/2020  
  Trích yếu: V/v đồng ý cho phép tổ chức thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 và kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2900_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh