Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4607/UBND-VXNV   Ngày ky´: 23/10/2022  
  Trích yếu: V/v phối hợp tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT16468-1666319530512-88712142_nguyendinhtuan-23-10-2022_10h34p11.doc
DT16468-1666319530512-88712142_nguyendinhtuan-23-10-2022_10h34p11(23.10.2022_23h11p37)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến