Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2343/KH-UBND   Ngày ky´: 31/05/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị tại tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030”.  
Tệp đính kèm:
DT8085-1653928797144-41832892.docx
DT8085-1653928797144-41832892(31.05.2022_14h26p50)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh