Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4568/KH-UBND   Ngày ky´: 20/10/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Kế hoạch số 162-KH/TU ngày 12/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT16266-1666061736633-16487198.doc
DT16266-1666061736633-16487198_converted(20.10.2022_19h17p34)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín