Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3021/KH-UBND   Ngày ky´: 25/08/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
KHUB 3021_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung