Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2753/UBND-BCĐTHI-CV   Ngày ky´: 24/06/2022  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai thực hiện Thông báo số 694/TB-BGDĐT ngày 21/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
Tệp đính kèm:
DT9524-1655896358174-48309830.pdf
DT9524-1655896280785-90204695_nguyendinhtuan-23-06-2022_14h34p04.doc
DT9524-1655896280785-90204695_nguyendinhtuan-23-06-2022_14h34p04_converted(24.06.2022_10h37p31)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh