Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3216/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 28/08/2020  
  Trích yếu: V.v xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 1190/QĐ-TTg về chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030.  
Tệp đính kèm:
CVVP3216_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến