Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1951/VPUB-TTPVHCC   Ngày ky´: 05/06/2020  
  Trích yếu: V.v khẩn trương tham mưu Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính.  
Tệp đính kèm:
Cong van de nghi So NN tham muu QĐ công bố 01 QĐ BNN.doc
Cong van de nghi So NN tham muu QĐ công bố 01 QĐ BNN(05.06.2020_16h01p39)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Xuân Sinh