Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 533/UBND-VXNV   Ngày ky´: 17/02/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai Thông tư số 06/2022/TT-UBDT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc  
Tệp đính kèm:
DT2076-1676519718812-51684068.doc
DT2076-1676519718812-51684068(17.02.2023_09h54p57)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến