Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1667/UBND-KTTH   Ngày ky´: 21/04/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT5829-1650452363648-72075039_nguyenthithanhbinh-20-04-2022_21h18p01.docx
DT5829-1650452363648-72075039_nguyenthithanhbinh-20-04-2022_21h18p01_converted(21.04.2022_09h05p10)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình