Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3097/SKHĐT-ĐKKD   Ngày ky´: 25/09/2020  
  Trích yếu: V/v báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016-2020 đến nay.  
Tệp đính kèm:
Cong van du thao bao cao giam sat chuyen de cua TT HDND thuc hien nghi quyet chat van(25.09.2020_16h56p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Bình