Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1475/QĐ-UBND   Ngày ky´: 28/08/2020  
  Trích yếu: V.v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT1475_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Xuân Sinh