Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 924/   Ngày ky´: 25/03/2020  
  Trích yếu: HỎA TỐC. V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại thông báo số 122/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVUB 924_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh