Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1145/KH-UBND   Ngày ky´: 28/03/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT4433-1679900028496-22051538.doc
DT4433-1679900028496-22051538(28.03.2023_14h24p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc