Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 649/QĐ-UBND   Ngày ky´: 31/05/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Kế hoạch nhân rộng Mô hình chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT8096-1653964285119-20214765.doc
DT8096-1653964318495-38817999.doc
DT8096-1653964285119-20214765_converted(31.05.2022_16h29p49)_signed.pdf
KE HOACH KEM THEO QD 649(31.05.2022_16h33p38)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam