Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 30/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/01/2020  
  Trích yếu: V/v thành lập Đoàn Thẩm tra, đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 30_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào