Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1689/KH-UBND   Ngày ky´: 07/04/2021  
  Trích yếu: V/v Triển khai thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
Ke-hoach-trien-khai-thiet-lap-khu-vuc-cam-bay-va-khu-vuc-han-che-bay..doc
Ke-hoach-trien-khai-thiet-lap-khu-vuc-cam-bay-va-khu-vuc-han-che-bay.(07.04.2021_14h50p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Xuân Sinh